הטכניון מפרסם התאמות נוספות למען משרתי המילואים

התאמות אקדמיות נוספות למשרתי המילואים, המרחיבות את התמיכה לסטודנטים ולסטודנטיות שישרתו מעל 21 יום במילואים מתחילת סמסטר א’ תשפ”ד (14 בינואר 2024) ועד לסיום תקופת הבחינות של סמסטר זה (9 ביוני 2024)

מאז תחילת המלחמה תומך הטכניון ככל יכולתו בסטודנטיות ובסטודנטים משרתי המילואים מבחינה אקדמית וכלכלית. הנהלת הטכניון דחתה את פתיחת שנת הלימודים כדי להמתין לשחרור נוסף של סטודנטים ממילואים, לסייע להם בשיבה לספסל הלימודים ולהקל עליהם ככל האפשר.

הטכניון מלווה את חזרת הסטודנטים משרתי המילואים במגוון פתרונות אקדמיים ובהם שיעורי עזר וליווי אישי על ידי חונכים. בנוסף מוצעת למשרתי המילואים מעטפת הכוללת תמיכה רגשית, סיוע כלכלי ועוד.

כעת, לאור התארכות המלחמה ושירות המילואים של מספר לא מבוטל של סטודנטיות וסטודנטים, ואולי אף גיוס מחודש בשבועות הקרובים, פרסם הטכניון התאמות אקדמיות נוספות למשרתי המילואים. אלו מרחיבות את התמיכה לסטודנטים ולסטודנטיות שישרתו מעל 21 יום במילואים מתחילת סמסטר א’ תשפ”ד (14 בינואר 2024) ועד לסיום תקופת הבחינות של סמסטר זה (9 ביוני 2024).

  • משרתי המילואים יוכלו להמיר ציון מעל 55 בציון “עובר” בשלושה מקצועות שנלמדו בסמסטר א’ תשפ”ד.
  • סטודנט שלא השלים קורס בגלל שירות מילואים יוכל לקבל את הציון הבינארי גם בעתיד, אחרי שילמד וייבחן במקצוע.
  • הפקולטות ישמרו עבור משרתי המילואים מקום מיוחד בקורסים כדי לאפשר להם השלמה של הנקודות בהמשך התואר.
  • כדי לתמוך בסטודנטים בהמשך לימודיהם הוחלט שההתאמות האקדמיות למשרתי המילואים ימשיכו איתם לאורך כל תקופת התואר, כך שיוכלו להפחית עומס בסמסטר בו נקראו לשירות ולפרוס את נקודות זכות (עד 8 נק”ז לתואר) ואת ההמרה לציון עובר בינארי גם לסמסטרים הבאים.
  • הזכות להארכת זמן של 25% בבחינות תינתן בשני מועדי בחינה (מועד א’ ומועד ב’ או באחד מהם ובמועד מילואים).
  • משרתי המילואים יזכו לקדימות ברישום למקצועות סמסטר ב’ תשפ”ד ולגמישות בשינוי מערכת השעות ובביטול מקצועות בתקופה מאוחרת, ללא חיוב כספי.

קבלה של משרתי מילואים ומפונים המבקשים להתחיל את לימודיהם בטכניון בסמסטר ב’ תשפ”ד או בשנה הבאה:

רבים מהמועמדות והמועמדים ללימודים בטכניון שירתו תקופה ארוכה במילואים וחלקם ממשיכים לשרת. אחרים פונו מבתיהם ועדיין לא שבו לשגרה. הטכניון מציע התאמות מיוחדות לאוכלוסיות אלה, בדגש על מועמדים שלא יוכלו לגשת לבחינה הפסיכומטרית או להשלים בגרויות. מועמדים כאלו מוזמנים לפנות אלינו בהקדם או במסגרת  היום הפתוח שיערך בטכניון ב 28.3.

צוות מיוחד בראשות דיקן לימודי הסמכה ודיקנית הסטודנטים מטפל בכל פונה באופן אישי ומתאים פתרונות הולמים לכל אחד ואחת. בכל מסלולי הלימוד בטכניון יישמרו מקומות עבור מועמדים ומועמדות אלה עד למועד סמוך לתחילת הסמסטר.

פרופ’ עודד רבינוביץ’, המשנה הבכיר לנשיא הטכניון, אמר כי “התאמות אלה מצטרפות לשורה של הקלות והתאמות שעליהן הכריז הטכניון עוד לפני פתיחת שנת הלימודים, ובהן מענק של 6,000 שקל למשרתי המילואים העומדים בהגדרות שפורסמו ותמיכה אקדמית במהלך הלימודים. אנו מבינים היטב את הקושי של משרתי המילואים, ובכללם המועמדים ללימודים בטכניון, ולכן נקטנו צעדים שנועדו להקל עליהם  – בין השאר, שמירת מקום עד סוף ההרשמה ומתן יחס אישי ותשומת לב לכל אחד מהם. הסטודנטים החדשים שלנו מתחילים מסע חשוב ומשמעותי, ונעשה הכול כדי להצליח לקלוט גם את מי שהמלחמה והשירות במילואים שיבש את תוכניותיו.”

כל הפרטים בקישור