הנהלה


פרופסור אורי סיון נשיא הטכניון

פרופסור עודד רבינוביץ’ משנה בכיר לנשיא

פרופסור נעמה ברנר משנה לנשיא
לעניינים אקדמיים

פרופסור יעקב (קובי) רובינשטיין משנה לנשיא למחקר

פרופסור יעקב (קובי) רובינשטיין
משנה לנשיא למחקר

ד”ר רפי אבירם משנה לנשיא ומנכ”ל

פרופסור וויין קפלן סגן נשיא
לקשרי חוץ ופיתוח משאבים

פרופסור עדי זלצברג סגנית הנשיא לגיוון והכללה