הנהלה בכירה

 

 Prof_Peretz_Lavie

פרופסור פרץ לביא

נשיא הטכניון

פרופ' אדם שורץ Prof_Hagit_Attiya1 Prof_Wayne_Kaplan

פרופסור אדם שורץ

משנה בכיר לנשיא

פרופסור חגית עטיה

משנה לנשיא
לעניינים אקדמיים

פרופסור וויין קפלן

משנה לנשיא
למחקר

Matanyahu_Engelman Prof_Boaz_Golani Untitled-15

מר מתניהו אנגלמן

משנה לנשיא ומנכ”ל

פרופסור בועז גולני

סגן נשיא
לקשרי חוץ ופיתוח משאבים

פרופסור פאול פייגין

עוזר לנשיא
לפרויקטים אסטרטגיים