הנהלה בכירה

פרופסור אורי סיון נשיא הטכניון
פרופסור אורי סיון

נשיא הטכניון


פרופסור עדי זלצברג

סגנית הנשיא לגיוון והכללה

פרופסור עודד רבינוביץ' משנה בכיר לנשיא
פרופסור עודד רבינוביץ'

משנה בכיר לנשיא

פרופסור שמעון מרום משנה לנשיא לעניינים אקדמיים
פרופסור שמעון מרום

משנה לנשיא
לעניינים אקדמיים

פרופסור יעקב (קובי) רובינשטיין משנה לנשיא למחקר
פרופסור יעקב (קובי) רובינשטיין

משנה לנשיא למחקר
פרופסור בועז גולני משנה לנשיא ומנכ"ל
פרופסור בועז גולני

משנה לנשיא ומנכ"ל


פרופסור ווין קפלן

סגן נשיא
לקשרי חוץ ופיתוח משאבים