מניעת הטרדה מינית בטכניון

האתר של מניעת הטרדה מינית בטכניון עבר לאתר חדש:

https://harassment.technion.ac.il