לילות רמאדן

סטודנטים מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון הציעו הצעות להתחדשות שכונת חליסה בחיפה

סטודנטים מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון הציגו לאחרונה הצעות להתחדשות שכונת חליסה בחיפה, וזאת במסגרת אירוע "לילות רמדאן" שנערך בשכונה. במהלך האירוע פגשו הסטודנטים את ראש העיר חיפה יונה יהב וכן תושבים, נציגי קהילה ומקבלי החלטות.

ההצעות פותחו במסגרת סטודיו תכנון בפקולטה, שהתקיים בהדריון בהנחיית האדריכלית מיכל יוקלה ובתמיכת החממה החברתית בטכניון. במהלך הקורס ערכו הסטודנטים מפגשים עם תושבים, למדו את השכונה ואת צרכיה, מיפו אתגרים והזדמנויות והציעו חזון לשכונה ומגוון פתרונות אפשריים וישימים בתחומים השונים שהעלו התושבים: מצוקת הדיור והפערים בתשתיות העירוניות ובמרחב הציבורי. ההצעות המגוונות כוללות שיפור המרחב הציבורי וחידוש רחובות, עיבוי מגורים, הוספת מגורים, תכנון שטחים פתוחים ומבני ציבור ורווחה.

צילום: אבי בלומברג

צילום: אבי בלומברג

צילום: אבי בלומברג

צילום: אבי בלומברג

צילום: אבי בלומברג

צילום: אבי בלומברג