מכונת הכביסה מול המקלחת הישראלית: מי צורך יותר מים?

אירועי מים וצריכת מים יומיים (לנפש) בחלוקה לפי נגזרות הצריכה באמצע השבוע

אירועי מים וצריכת מים יומיים (לנפש) בחלוקה לפי נגזרות הצריכה באמצע השבוע

צריכת מים ממוצעת יומית לנפש (לנ"י), לפי נגזרת הצריכה

צריכת מים ממוצעת יומית לנפש (לנ"י), לפי נגזרת הצריכה

מספר שימושים ממוצע לנפש (שנ"י), לפי נגזרת הצריכה

מספר שימושים ממוצע לנפש (שנ"י), לפי נגזרת הצריכה

הישראלי הממוצע פותח את הברז 19 פעמים ביממה, וצריכת-המים היומית שלו עומדת על 123 ליטר. חוקרי הטכניון הציגו בכנס של מכון גרנד לחקר המים אלגוריתם ייחודי  המפלח את הרגלי צריכת המים הפרטי.

חוקרי הטכניון מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית פיתחו אלגוריתם הממפה את צריכת המים הביתית ומציע מודל לצמצומה. המערכת פותחה על ידי החוקרים כחלק ממחקר מקיף המתקיים בטכניון בשיתוף עם מכון  IFAK(Institut für Automation und Kommunikation) ממגדבורג בגרמניה, ובוחן את השפעתם של מיחזור וחיסכון במים בבתי מגורים על משק השפכים העירוני.

במסגרת המחקר, שהוצג לאחרונה בכנס חקר המים בישראל – הכנס השני לתלמידי מחקר של מכון גרנד לחקר המים בטכניון, נבנתה מערכת המנטרת ומקטלגת את שימושי המים באופן אוטומטי, ומספקת מידע על התפלגות צריכת המים בזמן אמת. במחקר, שנערך בהנחיית פרופסור ערן פרידלר מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון, בחן הסטודנט דניס שטיינברג את התפלגות צריכת המים הביתית ברמת המכשיר הבודד. באמצעות האלגוריתם הממוחשב לזיהוי ואפיון צריכות מים של כל מכשיר "צורך מים" בבית שפיתח, מיפה שטיינברג את דפוסי צריכת המים בדירות המגורים שנוטרו. באמצעות נתונים שהתקבלו מחיישן יחיד (שפותח במסגרת המחקר) המבוסס על מד מים ואוגר נתונים שהותקן בכל אחת מהדירות האלגוריתם שפותח יודע לזהות את סוג הצריכה בכל רגע נתון – האם זו שטיפת ידיים, מכונת כביסה, הדחת אסלה וכיו"ב.

והנה המסקנות: אדם ממוצע פותח את הברז כ- 19 פעמים ביממה באמצע השבוע, וצריכת-המים היומית שלו עומדת על 123 ליטר (101 ליטר ללא השקיית גינה), ובסופי שבוע עולה בכ-20 ליטרים נוספים. השעה 3:00 בלילה היא 'השעה המתה' של צריכת המים, השעה 7:00 בבוקר היא שעת השיא, ובין 18:00 לחצות מסתמנת צריכה גבוהה מאוד. המקלחת, שאמנם תופסת בסך הכל 4% ממספר "אירועי המים" ביממה, היא צרכן-המים הגדול ביותר; הברזים תופסים 76% מסך האירועים אבל רק 18% מנפח הצריכה הכולל; והשקיית גינה (אם קיימת) מעלה את הצריכה הכוללת של כל דייר בשיעור של 17%.

ומה עם מכונת הכביסה, שבה מתגלגלים המים שעה ארוכה? הנה התשובה: מכונת הכביסה צורכת רק 8% מנפח המים באמצע השבוע ו-9.8% בסוף השבוע.

"המחקר התבסס על 16 משפחות מתנדבות, הגרות בדירות ובבתים חד משפחתיים", מסביר שטיינברג, "בעזרת האלגוריתם שפיתחנו, מקבל כל צרכן את מפת צריכת המים שלו וכך הוא יכול לייעל את השימוש ולחסוך במים. אם יימצא מימון, נשמח להרחיב את המחקר לקבוצה גדולה יותר."

"זהו מחקר ישראלי –גרמני משותף, המתקיים במסגרת קרן משותפת למשרדי המדע הגרמני והישראלי." אמר פרופסור ערן פרידלר. "מטרותיו העיקריות הן ללמוד כיצד והיכן ניתן לחסוך במים, ולהבין את פוטנציאל מיחזור המים והשימוש במים אפורים והשפעתו על משק השפכים העירוני. האלגוריתם שפיתח דניס יאפשר לנו להבין בצורה יותר טובה את התפלגות צריכות המים התוך ביתיות ולהמליץ כיצד ניתן להגדיל את החיסכון במים ואת השימוש החוזר במים ברמת הבית הבודד".