מניעת הטרדה מינית בטכניון

הטכניון הציב לו כמטרה חשובה להבטיח סביבת עבודה ולימודים, המכבדת כל אישה ואיש, סביבה שאין בה הטרדה מינית ואין בה התנכלות על רקע הטרדה מינית, לא בדיבור ולא במעשה.

הטכניון פועל ויפעל כנגד תופעות פסולות של הטרדות מיניות ושל קיום יחסים אינטימיים במסגרת יחסי סמכות וכפיפות.

הטכניון מעודד תרבות דיבור והתנהגות, הנקיות מאמירות, רמיזות ומחוות מיניות. בטכניון נערכות פעולות הסברה והדרכה לכל הקהלים: סטודנטים, סגל אקדמי, סגל מינהלי ועובדי קבלן. מוצגים בזאת קישורים אל המסמכים הבאים

 

דיווחים אחרונים

דו"ח הנציבה המרכזת למניעת הטרדות מיניות, קיץ 2017

דברי הנציבה המרכזת של הטכניון בכנסת, ינואר 2018

על מי חל התקנון?

על כל איש טכניון, משמע: כל סטודנט/ית בכל תכנית טכניונית (כולל סטודנטים במכינות וסטודנטים בחופשה), כל חבר/ת סגל אקדמי (בכיר או זוטר, כולל אורחים אקדמיים) וחבר/ה בצוות מחקר, כל עובד/ת מינהלי/ת (קבוע וזמני, כולל עובדים בחוזי ייעוץ ונותני שירותים למיניהם), כולל אורחים בשטח הטכניון או בפעילויותיו.

איך פונים ואל מי פונים?

כל אנשי הטכניון (כמוגדר לעיל), אם נפגעו או אם התעורר אצלם חשד או אם שמעו שמועה שבוצעה הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית, מוזמנים ומתבקשים לדווח על כך בכתב (מייל) או בעל פה (בטלפון ובפגישה פנים אל פנים) לאחת מן הנציבות או הרכזות, לפי בחירתו של המדווח.
הנציבות והרכזות קיבלו על עצמן לשמור על סודיות ועל פרטיותם של המדווחים והמתלוננים, בהתאמה לרצונם ובהתאם לחוק.

סמל של זכר ונקבה

נציבה מרכזת (מניעת הטרדה, ייעוץ וטיפול בתלונות)

פרופ' נעמי כרמון
טלפון: 04-8294075 | carmon@technion.ac.il

נציבה (טיפול בתלונות)

ליאת רטר
טלפון: 04-8295680 | liatre@technion.ac.il

נציבה לפקולטה לרפואה 

פרופ' לאה בנטור      
טלפון: 04-7774362 | l_bentur@rambam.health.gov.il

רכזות ורכז למניעת הטרדה מינית

אגודת הסטודנטים //

מלכה רוזנפלד
טלפון: 04-8292634 | secyor@asat.technion.ac.il

נמרוד הרני
טלפון: 052-8966968 | nimrodtechnion@gmail.com

מוסד הטכניון למו"פ // אביה ורדי
טלפון: 04-8292830 | avia@tx.technion.ac.il

מיכל בר חיים
טל'  077-8874859 | michalb@trdf.technion.ac.il

קמפוס בת גלים // גלית סטולר
טלפון: 04-8295398 | galits@technion.ac.il

קמפוס שרונה, ת"א // רותם בוארון
טלפון: 6#,03-6966662 | rotemb@trdf.technion.ac.il

עובדי קבלן // ליאת רטר
טלפון: 04-8293068 | liatre@technion.ac.il