זיכרון משותף

פרופ"ח עמרי ברק מהטכניון זכה במענק יוקרתי למחקר בין-לאומי בנושא זיכרון בביולוגיה, במחשוב ובחומרים

פרופ"ח עמרי ברק, חבר סגל בפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט ושותף במעבדה לחקר רשתות ביולוגיות בטכניון, זכה במענק HFSP. המענק יתמוך במחקר משותף של פרופ' ברק, מהצד התאורטי, ושני ניסיונאים: פרופ' נתן קיים מהפקולטה לפיזיקה באוניברסיטת פנסילבניה ופרופ' מתיו דיאמונד מבית הספר הבין-לאומי ללימודים מתקדמים בטריאסטה, איטליה.

פרופ"ח עמרי ברק

פרופ"ח עמרי ברק

כותרת הפרויקט המשותף היא Memory – from material to mind. מטרת הפרויקט הוא למצוא קווים משותפים ומקשרים בין מערכות זיכרון שונות: זיכרון ביולוגי, זיכרון חישובי וזיכרון פיזיקלי (חומרים זוכרי-צורה). לדברי פרופ' ברק, "במחקר המשותף נחפש עקרונות שחוזרים על עצמם בדיסציפלינות השונות האלה ונבדוק אם אפשר לרתום תובנות מתחום אחד, למשל זיכרון פיזיקלי, לתחום אחר כגון זיכרון חישובי."

בשיתוף הפעולה המשולש מביא השותף האמריקאי את הצד הפיזיקלי (חומרים בעלי זיכרון), השותף האיטלקי את ההיבט הביולוגי (ניסויי זיכרון בחולדות), ומומחיותו של פרופ' ברק בתחום רשתות הנוירונים תשמש גשר בין היבטים אלה. "במובן מסוים," הוא מסביר, "אנסה לייצר כאן שפה משותפת בין התחומים. הגישה הרווחת למחקר תאורטי של רשתות עצביות מבוססת על חיבורים מורכבים בין חלקים פשוטים. מצד שני, ידוע כי תאי העצב עצמם רחוקים מלהיות פשוטים. תרגום התכונות של חומרים בעלי זיכרון לשפת הרשתות זו יאפשר להבין את ההשפעה של אבני בניין מורכבות יותר על יכולות זיכרון ברשתות. על ידי בחינה זהירה של המשותף והשונה בעולמות הזכרון השונים, ננסה לקדם את הידע בשלושתם."

HFSP (The Human Frontier Science Program) היא תוכנית המממנת מחקרים בין-לאומיים בחזית מדעי החיים תחת הכותרת הכללית "מנגנונים מורכבים ביצורים חיים". היא מממנת בעיקר מחקר בסיכון גבוה – כזה שלא צפוי לקבל תמיכה מהתעשייה – המשותף לחוקרים שלא שיתפו קודם פעולה קודם לכן.

השנה אושרו המענקים, בשיעור כולל של 33 מיליון דולר, למיעוט קטן (4%) מתוך 709 הקבוצות שהגישו מועמדות למענק. כל אחד מהחוקרים הזוכים מקבל כ-120,000 דולר בשנה למשך שלוש שנים. על פי הודעת התוכנית, "החוקרים שנבחרו השנה מפגינים עומק מחקרי יוצא מן הכלל וחשיבה חדשנית."