חשיבה בתנועה: המדע של בטיחות בדרכים

ב-24 בינואר נערך בטכניון ערב השקה לספר "חשיבה בתנועה", המיועד לתלמידי תיכון. פרופ' יורם שיפטן, ראש המכון לחקר התחבורה בטכניון, דיבר על השפעתם העתידית של כלי הרכב האוטונומיים על חיינו.

הספר דן ברעיונות מדעיים הקשורים באנרגיה, בכוחות ובתנועה בהקשר של בטיחות בדרכים. זאת בשילוב סימולציות מחשב שפותחו במיוחד לצורך זה. את כתיבת הספר יזמה והובילה פרופ' נצה מובשוביץ הדר מהפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון. לדבריה נועד הספר לעודד התנהגות בטיחותית שתפחית את הסיכונים במרחב התעבורתי, וזאת על סמך ידע מדעי כבסיס להבנת עקרונות הבטיחות. הספר נכתב ברוחו של המדען והתעשיין יאיר שולמן ז"ל, ממייסדי קיבוץ יראון, ומשפחת שולמן תרמה אישית להפקתו. עיקר המימון לספר הוקצה על ידי האגף לזהירות בדרכים במשרד החינוך.

הספר "חשיבה בתנועה" עוסק בנושאים "כוחות ותנועה" ו"אנרגיה" ודן ברעיונות המדעיים הקשורים בנושאים אלו בהקשר לבטיחות בדרכים. התכנים הנלמדים במסגרתו כוללים נושאים מתחום הבטיחות בדרכים, מתחום הפיסיקה והטכנולוגיה הקשורים זה בזה כגון: גורמי הסיכון במרחב התעבורתי, חוויות התנועה, כוחות ותנועה, אנרגיה במרחב התעבורתי, זמן התגובה האנושי, התנגשויות וטכנולוגיה של הבטיחות במרחב התעבורתי. במהלך הלמידה יבחנו התלמידים את הקשר והאינטראקציות בין שלושת הגורמים: אדם, כלי רכב ותשתית, המהווים חלק בלתי נפרד מהמרחב התעבורתי ומשפיעים עליו ועל ההתרחשויות בו, ובאמצעות ידע זה יוכלו לנתח סיטואציות שונות, את הגורמים להן, את תוצאותיהן האפשריות ובעיקר את התנהגותו והשפעתו של הגורם האנושי . ייחודה של התכנית הוא בחינוך להתנהגות בטיחותית שתביא להפחתת הסיכונים במרחב התעבורתי, על סמך ידע מדעי כבסיס להבנת עקרונות הבטיחות.

עטיפת הספר חשיבה בתנועה

עטיפת הספר חשיבה בתנועה