משנה לנשיא לעניינים אקדמיים

פרופסור נעמה ברנר

משנה לנשיא לעניינים אקדמיים (מנל”א)
פרופ’ בפקולטה להנדסה כימית
מופקדת על הקתדרה בהנדסה ע”ש יוליוס וברניס ניימן

פרטי התקשרות

טלפון: 077-8872594/3175

פקס: 04-8292424

VPA@technion.ac.il

אתר מדעי-אישי

אתר לשכת הסגל האקדמי