משנה לנשיא לעניינים אקדמיים

פרופסור שמעון מרום
משנה לנשיא לעניינים אקדמיים (מנל"א)
פרופ' בפקולטה לרפואה ובפקולטה להנדסת חשמל (השתייכות משנית)
מחזיק הקתדרה למדעים על שם פרל זיידן

פרטי התקשרות

טלפון: 04-8292594

פקס: 04-8292424

Manla@dp.technion.ac.il

אתר מדעי-אישי

אתר לשכת מנל"א

לשכה וסגנים

שם

טלפון

פקס

דוא"ל

סגן המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים

פרופ' אבי אוסטפלד

04-8292782

050-7726139

04-8292400

ostfeld@technion.ac.il

צוות לשכת משנה לנשיא לעניינים אקדמיים

מיכל מאיר,
ר' הלשכה

04-8292594

04-8293175

 04-8292424 evpaa.officehead@technion.ac.il
פנינה אילוז,
מזכירת הלשכה

04-8292594

04-8293175

ipnina@technion.ac.il

לשכת הסגל האקדמי

ורדית רז-טולדנו,

הממונה על לשכת הסגל האקדמי

077-8872401

04-8292400

VarditRT@technion.ac.il

עינב פליישמן,

מתאמת מיחשוב

04-8292592
04-8292591

04-8292400

einavfl@technion.ac.il

אבלין ארובס,

מזכירת הלשכה

077-8872207

04-8292400

evelina@technion.ac.il

שרי יצחק הלוי,

מרכזת טיפול בשבתון/חל"ת פטמ"ה ונסיעות השתלמות

077-8871490

04-8292400

sherry.i@technion.ac.il

יעל לוי,

מרכזת טיפול בסגל בכיר

077-8871492

04-8292400

yaellevy@technion.ac.il

דניאל לוי,

מרכזת טיפול בסגל בכיר

077-8871494

04-8292400

Daniellel@technion.ac.il

אנה דובינסקי,

מרכזת טיפול בסגל נלווים

077-8871491

04-8292400

AnnaD@technion.ac.il

איילת קטלן,

מרכזת טיפול באורחים

077-8872560

04-8294610

kayellet@technion.ac.il