משנה לנשיא לעניינים אקדמיים

פרופסור שמעון מרום
משנה לנשיא לעניינים אקדמיים (מנל"א)
פרופ' בפקולטה לרפואה ובפקולטה להנדסת חשמל (השתייכות משנית)
מחזיק הקתדרה למדעים על שם פרל זיידן

פרטי התקשרות

טלפון: 04-8292594

פקס: 04-8292424

Manla@technion.ac.il

אתר מדעי-אישי

אתר לשכת הסגל האקדמי