מכונים ומרכזי מחקר

 

מכוני מחקר

המכון למצב מוצקפרופ' מחקר מרדכי (מוטי) שגב, msegev@tx.technion.ac.il
המכון לחקר החלל ע"ש נורמן והלן אשרפרופ"ח פנחס גורפיל, pgurfil@technion.ac.il
המכון למחקר המים ע"ש סטיבן וננסי גרנדפרופ"ח אלכס פורמן, afurman@technion.ac.il
המכון לחקר התחבורהפרופ"ח תומר טולדו, toledo@technion.ac.il
המכון הלאומי לחקר הבניהפרופ"ח יחיאל רוזנפלד, roseny@tx.technion.ac.il

תכניות מחקר כלל טכניוניות

מכון ראסל ברי לננוטכנולוגיהפרופ' גד איזנשטיין, gad@ee.technion.ac.il
המרכז הבין תחומי למדעי החיים וההנדסה ע"ש לורי לוקייפרופ' רועי קישוני, rkishony@technion.ac.il
התכנית הטכניונית למערכות אוטונומיותפרופ' מחקר אמריטוס דניאל ויס, dweihs@tx.technion.ac.il
תכנית האנרגיה ע"ש גרנד בטכניוןפרופ"ח יועד צור, tsur@technion.ac.il
מרכז לחקר הסייברפרופ' אלי ביהם, cyber@technion.ac.il

פרוייקטי מחקר טכניוניים

אופטואלקטרוניקה ע"ש ברברה ונורמן סיידןפרופ' ברוך פישר, fischer@ee.technion.ac.il
נוזלים מורכבים ומקרומולקולותפרופ' אמריטוס ישעיהו טלמון, ishi@tx.technion.ac.il
ננואלקטרוניקה באמצעות ביוטכנולוגיה ע"ש בן ואסתר רוזנבלוםפרופ' אורי סיון, phsivan@tx.technion.ac.il
קטליזהפרופ' מוריס אייזן, chmoris@tx.technion.ac.il
מחקר בתאי גזע והתחדשות רקמות ע"ש משפחות סוניס ופורמןפרופ' אמריטוס יוסף איצקוביץ-אלדור, jitsko@tx.technion.ac.il

מרכזי מינרבה המנוהלים בטכניון

המרכז למחקר בתקשורת ואוטומציה ע"ש פרנץ אולנדורףפרופ' אמריטוס יהושע זאבי, zeevi@ee.technion.ac.il
מרכז מינרבה לטכנולוגיות מתקדמות במיקרו טורבינות גז
לקראת ייצור חשמל מבוזר
פרופ' ישעיהו לוי, levyy@technion.ac.il
ד"ר בני צוקורל, bcukurel@technion.ac.il

מרכזי מינרבה משותפים עם אוניברסיטאות אחרות

מרכז ליזה מייטנר לכימיה קוונטית חישוביתפרופ' מחקר יצחק אפלויג, apeloig@technion.ac.il
תהליכים קוגניטיביים וביצועי אנושפרופ' עדו ערב, erev@tx.technion.ac.il
פיסיקה לא לינארית של מערכות מרוכבותפרופ' אמריטוס נמרוד מויסייב, nimrod@tx.technion.ac.il

מרכזים בין פקולטיים

מרכז למדע וטכנולוגיה של בטחוןפרופ' יעקב נגל, nagel@technion.ac.il
המרכז להנדסת מחשבים בטכניוןפרופ' אמריטוס רפאל רום, rom@ee.technion.ac.il
מרכז גורדון להנדסת מערכותפרופ' אמריטוס אביב רוזן, aerosen@technion.ac.il
מרכז מצוינות בחשיפה סביבתית ובריאות בטכניוןפרופ"ח דוד ברודאי, dbroday@tx.technion.ac.il

מרכזי מחקר

המרכז למחקר בהנדסת הסביבה ומשאבי מיםפרופ"ח אלכס פורמן, afurman@technion.ac.il
המרכז למחקר במיפוי וגיאודזיהפרופ"ח גלעד אבן צור, eventzur@tx.technion.ac.il
המרכז לחקר העיר והאיזור ע"ש פיליפ ואתל קלצניקארכ' שמאי אסיף, shamayas@tx.technion.ac.il
המרכז למו"פ בארכיטקטורהד"ר יאשה גרובמן, yasha@technion.ac.il
המרכז למחקר מורשת הארכיטקטורהארכ' שמאי אסיף, shamayas@tx.technion.ac.il
המרכז למערכות ייצור ורובוטיקה ע"ש אולמןפרופ"ח ראובן כץ, reuvenk@tx.technion.ac.il
המרכז למחקר בהנדסת אנרגיה ושימור הסביבהפרופ' מיכאל שפירא, mersm01@tx.technion.ac.il
המרכז למכניקת חומריםפרופ' דניאל ריטל, merittel@tx.technion.ac.il
המרכז למחקר בהנדסת חומריםפרופ' יוג'ין רבקין, erabkin@tx.technion.ac.il
מרכז וולפסון לאפיון משטחי בינייםפרופ' יוג'ין רבקין, erabkin@tx.technion.ac.il
המרכז למחקר בהנדסת חשמלפרופ' אריאל אורדע, ariel@ee.technion.ac.il
המרכז למחקר במיקרואלקטרוניקה ע"ש פרופ' יצחק קדרוןפרופ' ניר טסלר, nir@ee.technion.ac.il
מרכז מחקר לתכן מערכות VLSIפרופ' רן גינוסר, ran@ee.technion.ac.il
המרכז למחקר כימיפרופ"ח גיל אלכסנדרוביץ, ga232@technion.ac.il
המרכז למחקר בהנדסה כימיתפרופ' שמעון ברנדון, cersbsb@technion.ac.il
המרכז למחקר ופיתוח לתעשיות מזוןפרופ' יחזקאל קשי, kashi@tx.technion.ac.il
המרכז למחקר במערכות נבונותפרופ"ח אלכסנדר ברונשטיין, bron@cs.technion.ac.il
המרכז למחקר בהנדסה ביו-רפואית ע"ש סילברפרופ' שולמית לבנברג, shulamit@bm.technion.ac.il
המרכז למחקר ביולוגיפרופ' יורם רייטר, reiter@technion.ac.il
המרכז למחקר בהנדסה חקלאיתפרופ"ח אלכס פורמן, afurman@technion.ac.il
המרכז לחקר אוירונוטיפרופ' יעקב כהן, aerycyc@technion.ac.il
המרכז למחקר לבטיחות בעבודה והנדסת אנושפרופ"ח אלדד יחיעם, iyeldad@tx.technion.ac.il
המרכז למו"פ בחינוך טכנולוגי ומדעי והכשרה מקצועיתפרופ' יהודית דורי, yjdori@technion.ac.il

מרכזי תשתית למחקר

מרכז סמולר לפרוטיאומיקהפרופ' אריה אדמון, admon@tx.technion.ac.il
יחידת יעץ לביואינפורמטיקהפרופ"ח יעל מנדל-גוטפרוינד, yaelmg@tx.technion.ac.il
מרכז לביולוגיה מבנית ד"ר יעל פזי בנהר, yaelpb@tx.technion.ac.il
הרשות למחקר פרה-קליניד"ר רונה שופטי, rona@tx.technion.ac.il
מכון המתכות הישראלימהנדס חיים רוזנזון, rosenson@tx.technion.ac.il
מרכז התשתיות במדעי החיים וההנדסהד"ר מעין דובשני-עשת, duvshani@tx.technion.ac.il
המעבדה לטכנולוגיות מימן כמרכז תשתיתיד"ר נורית שהם-ולדמן, nuritsw@tx.technion.ac.il
מרכז תשתיות ביו-רפואיד"ר עפר שנקר, shenker@technion.ac.il
המרכז לחקר הסרטןפרופ' מחקר אהרן צ'חנובר, aaroncie@technion.ac.il
פרופ' זאב רונאי, ronai@tx.technion.ac.il 

יחידות נוספות

מוסד שמואל נאמן
מכון רפפורט למחקר במדעי הרפואה