חזון הטכניון

אוניברסיטת מחקר מדעית-טכנולוגית בין עשר המובילות בעולם בפיתוח הון אנושי,

מנהיגות ויצירת ידע, הפועלת לקידום מדינת ישראל והאנושות.

 

תמונת נוף לב הקמפוס