הנחיות בדבר חוק חופש המידע

החל מיום 29.12.2006 חל חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1988,  על המוסדות להשכלה גבוהה ובכללם הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל,  בכל הנוגע לניהול ענייניו של הטכניון.‏

שם הממונה על ביצוע "חוק חופש המידע": לניאדו זהבה
הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
קריית הטכניון, חיפה 3200003
טל: 04-8292596
דוא"ל: hofesh-hamida@dp.technion.ac.il

 

תקנות חופש המידע – (אגרות), תשנ"ט – 1999

טופס בקשה לקבלת מידע

פרטי חשבון הבנק אליו ניתן להפקיד אגרה: הטכניון, בנק לאומי, סעיף 887 נשר, מס' חשבון לזיכוי 25270000

דווח הממונה על יישום חוק חופש המידע 2017

דווח הממונה על יישום חוק חופש המידע 2016