הנחיות בדבר חוק חופש המידע

החל מיום 29.12.2006 חל חוק חופש המידע, התשנ”ח – 1988,  על המוסדות להשכלה גבוהה ובכללם הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל,  בכל הנוגע לניהול ענייניו של הטכניון.‏

שם הממונה על ביצוע “חוק חופש המידע”: דקלה נחמן
הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
קריית הטכניון, חיפה 3200003
טל: 04-8292596
דוא”ל: hofesh.amida@technion.ac.il

 

תקנות חופש המידע – (אגרות), תשנ”ט – 1999

טופס בקשה לקבלת מידע

פרטי חשבון הבנק אליו ניתן להפקיד אגרה: הטכניון, בנק לאומי, סעיף 887 נשר, מס’ חשבון לזיכוי 25270000

דווח הממונה על יישום חוק חופש המידע 2022

דווח הממונה על יישום חוק חופש המידע 2021

דווח הממונה על יישום חוק חופש המידע 2020

דווח הממונה על יישום חוק חופש המידע 2019

דווח הממונה על יישום חוק חופש המידע 2018

דווח הממונה על יישום חוק חופש המידע 2017

דווח הממונה על יישום חוק חופש המידע 2016