הנחיות בדבר חוק חופש המידע

החל מיום 29.12.2006 חל חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1988,  על המוסדות להשכלה גבוהה ובכללם הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל,  בכל הנוגע לניהול ענייניהם הכספיים ובעניינים אלה בלבד.‏

שם הממונה על ביצוע "חוק חופש המידע": לניאדו זהבה
הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
קריית הטכניון, חיפה 3200003
טל: 04-8292596
דוא"ל: hofesh-hamida@dp.technion.ac.il

 

תקנות חופש המידע – (אגרות), תשנ"ט – 1999

טופס בקשה לקבלת מידע

פרטי חשבון הבנק אליו ניתן להפקיד אגרה: הטכניון, בנק לאומי, סעיף 887 נשר, מס' חשבון לזיכוי 25270000

דווח הממונה על יישום חוק חופש המידע 2017

דווח הממונה על יישום חוק חופש המידע 2016

דווח הממונה על יישום חוק חופש המידע 2015

דווח הממונה על יישום חוק חופש המידע 2014

דווח הממונה על יישום חוק חופש המידע 2013

דווח הממונה על יישום חוק חופש המידע 2012

דווח הממונה על יישום חוק חופש המידע 2011

דווח הממונה על יישום חוק חופש המידע 2010

דווח הממונה על יישום חוק חופש המידע 2009

דווח הממונה על יישום חוק חופש המידע 2008

דווח הממונה על יישום חוק חופש המידע 2007