הטכניון – אתר הנצחה לנופלים במערכות ישראל

מלחמת הקוממיות

שְמוּאל צוּקֶרְמַן
עַמִיחַי אוֹרְלִיַנסְקִי
מרדכי (קְלִיבָּנְסקִי) אלון
בִּנְיַמִין (רָבִּי) אֶלְחָנָן
אליהוּ אַמְסַלֶם
עַמִירַם אַנְקִילֶבִיץ'
אַלֶכְּסַנְדֶר בּוּכֶן
שָלוֹם בִּיטִי
יעקב בְּלוֹך
אֶלִיַדָע בּן-שֶמֶש

אֵיתַן בְּרָוֶר
אָמָצְיָה בָּרְלַס
ישראל בַּרְזִילַי
אברהם בַּרְעָם
אוּרִיאֵל בָּש
דוד גוֹלְדֶנְפוּן

עמוֹס גָלִילִי
מרדכי גרוֹסְמַן
גַד גָרְפָיין
נַתַן גֶרְשוּנִי

אברהם דוּבְּנוֹ
רִיכַרְד (וַלְטֵר) דוֹיטְשׁ
צְבִי דוֹרְצִ'ין
מרדכי הוּבֶּרְמַן
מִירָה הֶפְנֶר
דוד וַינְבֶּרג
אַבִיגַיִיל וָויִנְבְּרָנְד
בוֹעָז וִינְקלֶר
שָׁאוּל זִ'יטִין
יהוּדָה זַק

יִצְחַק זָקְס
יעקב חְמִילֶבְסקִי
אברהם טָבָּח
אוּרִיאל טישְלֶר טָל
יִצְחַק יַעָקוֹבִּי
אַריֵה ישְרָאֵלִית
יעקב לוּבָּרְסְקִי
דוד מַהַלְאֵל
צְבִי מוֹנַש
אוּרִיאֵל מוֹרְפּוּרְגוֹ

מֵאִיר נָתָן
זְכַרִיָה פֶלְדְמַן
אַרְיֵה פְּרוּדוֹבְסְקִי
נַחוּם פְּרוּבֶר
בֶּצַלְאֵל פֶּרֶחוֹדְנִיק
סִינַי צִמְחִי

דוד קֶזְשְטֶכֶר
דַנִיאֵל קִמֶלְמַן
בֶּן-צִיוֹן קִיפְּנִיס
אַרְיֵה קֶסֶלְמַן

נפתלי רַבִּינוֹבִיץ
עַמִיאֵל רוֹזַנְסקִי
עַמִירַם רוֹם
משֶה רַנְדֶל
אַרְיֵה שְטוֹרְפֶר
בִּנְיָמִין (ולטר) שְטָיין
שׁמוּאֵל שְׁטֶרְן
צבי שְׁטָרְקְמַן
מאיר כּהן

מלחמת ששת הימים

אלישע בֶּן-יהודה
משה בֶּן-סִירָה
אַרִיאֵל בַּרוּכִי
עוּזִי גֵרְסְטמַן
משה וִיזֶל
עוֹדד חֶן
יוּבַל לֶוִי
רפאל מוֹקָדִי
גִיוֹרַא נֶצֶר
אַמִיר פוֹיכְטוַונְגֶר

אלכסנדר קְלִיגְסְבֶּרְג
יצחק שְׁטָדְלֶר
צְבִי מָלְכִּיאֶלִי

מָרְדְּכַי פְרִידְמַן

יַעֲקֹב רוֹנֵן

מלחמת ההתשה ותקריות

יוֹרם שחם (ויינראוב)
עַטָא עָאדֶל
מרדכי אֶלְעַזָר
אֶהוּד אֶטִינְגֶר
יְשָׁעיהוּ וַיְסְמַן
עוֹדֵד לֶוִין
פִּנְחַס רַסְנֵר
בָּרוּך שָׁנִי (יִדוֹבְנִיק)
עוֹדֵד שְׁלִידוֹר
עָמִיקָם שָׂגִיא

מלחמת יום הכיפורים

משה אַבּוּ-קָסִיס
חיים אַבִיטַל-אַבּוּטְבּוּל
ישעיהו בּוּקשְפַּן
אברהם בְּלוּם
דוד בְּלָט
דב בְּלֶיימַן
משה בְּלָיֶיר
דְרוֹר בֶּן אַרוֹיוֹ
עוֹדֵד בֶּן דְרוֹר
יוֹסֵף בֶּן הַדָר

אַרִיאֵל בָּרְזִילַי
רֵפָאֵל בָּר-לֵב
שׁמוּאֵל בֶּרְקְמָן
אריה בָּרָץ
יוֹאֵל גוֹטְלִיבּ
אֵלִיאָב גוֹלְדְמַן
מִיכָאֵל גוֹלָן
גָבְרִיאֵל גוּר אַרִיֵה
אברהם גָנְץ
דַוִד גֵ'יקוֹבְּס

דוֹרוֹן גְרִינְוָולְד
נַתַן דַוִידוֹבִיץ'
דַוִד דוֹתָן
משה דָנִינוֹ

אַמִיתַי הַלְפֶּרְן
ישעיהוּ וִינוֹגְרָד
שמעון וָעקְנִין
משה וַקְס
מִיכַאֵל וָרְדִי
פֶּסָח זִילְבֶּרְשְטֶיין

אַשֶׁר חָדָד
אוֹרֶן טָמִיר
יהוֹשע יָהַלוֹם
מֵאִיר יוֹל
מָרְק יֵמֵס
דָוִד יִשַי (בן אלחנן)
דָוִד יִשַי (בן דוד)
נִיסַן כָּץ
רפאל לֵב
אַהַרוֹן לֶבָּיוֹב

שָׁאוּל לֵוִי
שִׁמְעוֹן סִנְיֶה לֶוִין
מֵנַחֵם לוּנְץ
נַחוּם לַנִיָאדוֹ
יִצְחַק מָאוֹר
יהוּדה מוּנְהַיִיט
יוֹרם מִינְצְבֶּרְג

יעקב נָדְל
דָנִיאֵל נוֹימָן
ירמיהו נֵטֵל

עַמִיאֵל נַכְט
עוֹדֵד נִיסִים
נַפְתָלִי סִידְרֶר
אִילָן סְפִינְיָה
שָׁלוֹם עֵין-גָל
משה פוֹגֶל
מֵנְדִי פֶּלֶד-פַיְיבִּיש
דוד פֶלְדְמָן
עָמוֹס פְרִיד
אֵילוֹן פְרִידְלֵנְדֵר

מִיכַאֵל פְרָיְיבֶּרְג-הַרְאֵל
דוד פְרֵנְקֵל שֶׂגֶב
שְׁמוּאֵל קוֹכָן
יוֹחנן קוֹמֵיי
יעקב קוֹך
מרְדֵכַי קִיטַאי
יוֹסֶף קְלַיין
חַיים קַפְּלָן
חַיים קָצִין
אֵלִיהוּ רָגוּלְסְקִי

רָמִי אברהם רוּבִּין
דוד רוֹזֵנְצְוַייג
שָׁלוֹם רָז
שָׁאוּל רָחוּמָה
חָנוֹך רָיְיבֶּר
חָנוֹך רֵכְלֵס-כְּנַעַן
זאב שֶׂגֶב
אֱלִיעֶזֶר שְׁטִיאַסְנִי
משה שִׁירִי
חַיים שָׁרְל

טוּבִיה תוֹרֵן
רָאשָן קָשָאִני חָמִיד
כַּתְרִיאֵל טָאוֹ
יצחק בָּזַם
משה וִיטְנֵר
תָמִיר יָעָרִי
אילן קְלֶפֶּר (פלורין)
אַבִי רַבִּיעַ
מנחם בְּרֶנֶר
מֵאִיר שְׁפִּינֵר

דוד כּוֹכַבִי

מלחמת שלום הגליל

גַבְרִיאֵל אוֹחָנָה
אִילָן גַדְסִי
דוד מַנְצוּר
רוֹנִי שַׁחְמוֹן
דָנִי מֵלַמֵד
משה פִינְקֵלְשְטֵיין
מִיכַאֵל לַפִּידוֹת

תקריות

אִילַן ישראל קַאוֹפְמַן
רוֹנֵן ישׂרַאֵלִי
יֵהוֹרַז כָּשֵׁר
ולרי גַנְזְמַן
נִיבִ-יה הַדַס דוֹרבַּן

מבצע חומת מגן

ניר דַנִיאֵלִי

מלחמת לבנון השניה

אהוד (אודי) גולדווסר

פעולות איבה וטרור

שרון שטיינמֵץ
יחיאל שי פִינְפְטֵר