אגף קשרי ציבור ופיתוח משאבים

____________________________________

ראש האגף – גיל ליינר

כפוף לסגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים (סנק"מ)
משרד הסנק"מ

____________________________________

תחומי הפעילות שלנו

  • תחום שיווק
  • תחום תקשורת/דוברת הטכניון
  • תחום ביקורים
  • תחום טקסים אירועים ופרויקטים
  • תחום ניהול ובקרת תרומות
  • תחום קשרי תורמים
  • תחום קשרי ציבור
____________________________________

אפשרויות לתרומה

____________________________________

כלי מיתוג

____________________________________

מדיה ויחסי־ציבור

____________________________________

דוברות הטכניון

דוברת הטכניון, דורון שחם

sdoron@technion.ac.il

972-77-88-7-1992+

972-50-310-9088+

____________________________________

מוזמנים לבקר אותנו

מרכז המבקרים ע"ש פולק