נשיא הטכניון

פרופסור אורי סיון

פרופסור בפקולטה לפיזיקה

מחזיק הקתדרה ע"ש ברטולדו באדלר

דבר הנשיא ביוגרפיה פרסומים נבחרים דו"ח הנשיא נשיאי הטכניון פרטי התקשרות

לשכת נשיא הטכניון

שם

טלפון

פקס

דוא"ל

לונה ואן ווסקאולן-יוחאי,

ראש הלשכה

04-8292595
04-8292597

04-8292000

Luna@technion.ac.il

בת-חן ויסמן

04-8292595

04-8292597

04-8292000

bat-hen.w@technion.ac.il

מזכירות הסנט

שם

טלפון

פקס

דוא"ל

אסף בינדר

04-8292953
04-8292643

04-8293795

asafb@tx.technion.ac.il

יפעת דגן

04-8292953
04-8292643

04-8293795

yifatd@.technion.ac.il