סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים

פרופסור אלון וולף
סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים (סנק"מ)
פרופ' בפקולטה להנדסת מכונות

פרטי התקשרות

טלפון: 04-8294830/4831

פקס: 04-8293200

vperrd@technion.ac.il

אתר אישי

לשכה וסגנים

שם

טלפון

פקס

דוא"ל

לשכת סנק"מ

סברינה לזמס,

ראש הלשכה

04-8294830
04-8294831

04-8293200 sabrinal@dp.technion.ac.il
יעל סער 04-8294830
04-8294831
04-8293200 sankamsec@dp.technion.ac.il

אביטל נתנזון-שריד

ראש מנהל

04-8294830
04-8294831
04-8293200 AvitalNS@technion.ac.il

היחידה לתקשורת וקשרי חוץ

גיל ליינר,

ראש היחידה

04-8292734

04-8295940

glainer@technion.ac.il

איווט גרשון

04-8292780
04-8292015

Public@technion.ac.il

דורון שחם,

דוברת הטכניון

077-8871992 04-8295940 sdoron@technion.ac.il

ניר שילה,

מנהל השיווק

04-8295939 04-8295940 nirs@technion.ac.il

היחידה לפיתוח משאבים

ליה קוטין,
ראש היחידה
04-8293791 leah.k@technion.ac.il
ג'נט קובליו 04-8292185 janet@technion.ac.il

לובה ברנשטיין

04-8294987 lubab@dp.technion.ac.il

היחידה לאירוח ואירועים

זוהר נתנזון,
ראש היחידה

04-8295615

04-8294600

zoharn@technion.ac.il
נעמי ביטנסקי 04-8292185 04-8293776 naomib@dp.technion.ac.il