סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים

פרופסור וויין קפלן
סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים (סנק”מ)
פרופ’ בפקולטה למדע והנדסה של חומרים

מחזיק הקתדרה של קרל סטול בחומרים מתקדמים

פרטי התקשרות

טלפון: 04-8294830/4831

פקס: 04-8293200

vperrd@technion.ac.il

אתר אישי

שם

טלפון

פקס

דוא”ל

סברינה לזמס

ראש הלשכה

04-8294830
04-8294831

04-8293200 sabrina@technion.ac.il
יעל סער 04-8294830
04-8294831
04-8293200  sYael@Technion.ac.il