סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים

פרופסור וויין קפלן
סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים (סנק”מ)
פרופ’ בפקולטה למדע והנדסה של חומרים

פרטי התקשרות

טלפון: 04-8294830/4831

פקס: 04-8293200

vperrd@technion.ac.il

אתר אישי

שם

טלפון

פקס

דוא”ל

סברינה לזמס

ראש הלשכה

04-8294830
04-8294831

04-8293200 sabrina@technion.ac.il
יעל סער 04-8294830
04-8294831
04-8293200  sYael@Technion.ac.il