משנה לנשיא למחקר

פרופסור נעם אדיר
משנה לנשיא למחקר (מנל”מ)
פרופ’ בפקולטה לכימיה ע”ש שוליך                                                                                     

מחזיק הקתדרה בפקולטה לכימיה ע”ש ברטה אקסל הרץ

פרטי התקשרות

טלפון: 04-8231513

טלפון: 04-8292527/2588

evpr@technion.ac.il

אתר מדעי-אישי

אתר לשכת המשנה לנשיא למחקר – מנל”מ

לשכה וסגנים

שם

טלפון

דוא”ל

לשכת המשנה לנשיא למחקר פזית קרובי גיל, ראש לשכה 077-8871302
04-8231513
04-8231202
pazitkg@technion.ac.il
פאינה וטמחר 077-8871304
04-8231513
04-8231202
fainaa@technion.ac.il
גאיה בלורי 077-887-2497 evpr.researchsec@technion.ac.il
גילת מזרחי 077-8871305
04-8292588
04-8231202
coordination.evpr@technion.ac.il
סגן המשנה לנשיא למחקר לענייני הרשות למחקר טרום קליני פרופ’ ג’קי שילר 04-8295270 jackie@technion.ac.il