משנה לנשיא למחקר

פרופסור יעקב (קובי) רובינשטיין
משנה לנשיא למחקר (מנל"מ)
פרופ' בפקולטה למתמטיקה

מחזיק הקתדרה ע"ש מיני וראובן פינקלשטיין

פרטי התקשרות

טלפון: 04-8231513

טלפון: 04-8292527/2588

פקס: 04-8294609

evpr@technion.ac.il

אתר מדעי-אישי

אתר לשכת המשנה לנשיא למחקר – מנל"מ

לשכה וסגנים

שם

טלפון

פקס

דוא"ל

לשכת המשנה לנשיא למחקר פזית קרובי גיל, ראש לשכה 077-8871302
04-8231513
04-8231202
04-8294609 pazitkg@technion.ac.il
שרון אמונה 077-8871305
04-8292588
04-8231202
04-8293377 sharonem@technion.ac.il
פאינה ארג'נטרו 077-8871304
04-8231513
04-8231202
04-8293377 fainaa@technion.ac.il
שירלי סיידלר 077-887-1336 shirly.s@technion.ac.il
מיה כהן 04-8292497 04-8293377 cohenmaya@technion.ac.il
evpr.researchsec@technion.ac.il
סגן המשנה לנשיא למחקר פרופ’ אלון הופמן 04-8293747 choffman@technion.ac.il
סגן המשנה לנשיא למחקר לענייני הרשות למחקר טרום קליני פרופ' ג'קי שילר 04-8295270 04-8533184 jackie@technion.ac.il