מבנה ארגוני

למידע נוסף ניתן להקליק על חלק מהתפקידים והיחידות
תרשים מבנה ארגוני

קורטוריון ועד מנהל נשיא מליאה אקדמית סנט מבקר הטכניון עוזר נשיא לפרוייקטים אסטרטגיים משנה בכיר לנשיא משנה לנשיא למחקר משנה לנשיא לעניינים אקדמיים משנה לנשיא ומנכ"ל  סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים ראשי יחידות אקדמיות דיקן לימודי הסמכה דיקן הסטודנטים דיקן בית הספר לתארים מתקדמים דיקן היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ ע"ש עזריאלי המרכז הבינלאומי מוסד הטכניון למו"פ בע"מ לשכת הסגל האקדמי כספים,משאבי אנוש,תפעול,השקעות,בטיחות,מערכות מידע ומחשוב פיתוח משאבים,קשרי חוץ ותקשורת,אירועים וביקורים רשות המחקר כספים וכלכלה היח' לפיתוח עסקים מכון המתכות הישראלי היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ ע"ש עזריאלי משאבי אנוש היחידה המשפטית