מבנה ארגוני

למידע נוסף ניתן להקליק על חלק מהתפקידים והיחידות
תרשים מבנה ארגוני

קורטוריון ועד מנהל סנט מבקר הטכניון נשיא המרכז הבינלאומי משנה לנשיא ומנכ"ל משנה לנשיא למחקר משנה בכיר לנשיא דיקן לימודי הסמכה ראשי יחידות אקדמיות דיקן הסטודנטים כספים וכלכלה מכון המתכות הישראלי משאבי אנוש היחידה המשפטית פיתוח משאבים קשרי חוץ ותקשורת אירועים וביקורים