הוועד המנהל

חברי הוועד המנהל

מר גדעון פרנק – יו"ר
פרופ' אביעד שפירא
פרופ' אריאל אורדע

ד"ר אירית אידן
גב' רות אלון
מר יורם אלסטר
מר אבי בלשניקוב
אינג' עוזיה גליל
מר לארי ג'קייר
ד"ר יורם זבה
ד"ר אמיר זיו אב
אלוף (מיל.) שלום חגי
אלוף (מיל.) עמוס חורב
מר עימאד יונס
פרופ' פרץ לביא
פרופ' פאדל מנסור
ד"ר יואל מרק
ד"ר גלעד פורטונה
פרופ' יהודה פינצ'ובר
גב' אילנה קופמן
מר אייל קפלן
פרופ' אדם שורץ
אל"מ (מיל.) יצחק תורג'מן

משקיפים

מר אלחנן אופנהיימר
פרופ' אמריטוס זלמן פלמור
עו"ד רחל בן ארי
פרופ' בועז גולני
פרופ' בני נתן
מר אמיר דוד ניסן כהן

גב' דגנית שינדלמן
אל"מ (מיל.) ששון חיים

מזכירת הוועד המנהל
גב' לונה ואן ווסקאולן-יוחאי

luna@technion.ac.il