הוועד המנהל

חברי הוועד המנהל

מר גדעון פרנק, יו"ר

פרופ' אריאל אורדע

ד"ר אירית אידן

גב' רות אלון

פרופ' אלי אלחדף

מר יורם אלסטר

מר אבי בלשניקוב

פרופ' אלפרד ברוקשטיין

ד"ר יורם זבה

ד"ר אמיר זיו אב

אלוף (מיל.) שלום חגי

אלוף (מיל.) עמוס חורב

מר עימאד יונס

מר סקוט לימסטר

ד"ר יואל מארק

פרופ' עמית מלר

פרופ' אורי סיון

ד"ר יואב סרנה

ד"ר גלעד פורטונה

גב' אילנה קופמן

מר אייל קפלן

פרופ' עודד רבינוביץ

אל"מ (מיל.) יצחק תורג'מן

 

 

 

משקיפים

מר אלחנן אופנהיימר
עו"ד רחל בן ארי
פרופ' בועז גולני
פרופ' אלון וולף
אל"מ (מיל.) ששון חיים
גב' לינוי נגר שאול
פרופ' אילת פישמן
גב' דגנית שינדלמן

 

מוזמן

אינג' עוזיה גליל

 

 

מזכירת הוועד המנהל
גב' לונה ואן ווסקאולן-יוחאי

luna@technion.ac.il