הוועד המנהל

חברי הוועד המנהל

מר גדעון פרנק – יו"ר
פרופ' אריאל אורדע
ד"ר אירית אידן
גב' רות אלון
מר יורם אלסטר
מר אבי בלשניקוב
פרופ' אלפרד ברוקשטיין  
מר לארי ג'קייר

ד"ר יורם זבה
ד"ר אמיר זיו אב
אלוף (מיל.) שלום חגי
אלוף (מיל.) עמוס חורב
מר עימאד יונס
פרופ' פרץ לביא
פרופ' פאדל מנסור
ד"ר יואל מארק
פרופ' עמית מלר
ד"ר יואב סרנה
ד"ר גלעד פורטונה
פרופ' יהודה פינצ'ובר
גב' אילנה קופמן
מר אייל קפלן
פרופ' אדם שורץ
אל"מ (מיל.) יצחק תורג'מן

 

מוזמנים

אינג' עוזיה גליל
פרופ' אורי סיון

 

משקיפים

מר אלחנן אופנהיימר
עו"ד רחל בן ארי
פרופ' בועז גולני
פרופ' אמריטוס זלמן פלמור
אל"מ (מיל.) ששון חיים
גב' מעיין שחר

פרופ' בני נתן
גב' דגנית שינדלמן

 

 

מזכירת הוועד המנהל
גב' לונה ואן ווסקאולן-יוחאי

luna@technion.ac.il