דיקנים כלל טכניוניים

שם

טלפון

דוא"ל

פרופ' בנבניסטה (בני) נתן

דיקן הסטודנטים

04-8236663/3143

dean@technion.ac.il

פרופ' אורית חזן

דיקנית לימודי הסמכה

04-8292667 ugDean@Technion.ac.il

פרופ' דן גבעולי

דיקן בית הספר ללימודים מתקדמים

04-8292478 tgs-dean@technion.ac.il

פרופ' זאב גרוס

דיקן לימודי המשך ולימודי חוץ

04-829516404/4524 cedean@trdf.technion.ac.il