דיקנים כלל טכניוניים

שם

טלפון

דוא"ל

פרופ' אילת פישמן

דיקנית הסטודנטים

04-8236663/3143

dean@technion.ac.il

פרופ' חוסאם חאיק

דיקן לימודי הסמכה

04-8292667 ugDean@Technion.ac.il

פרופ' דן גבעולי

דיקן בית הספר לתארים מתקדמים

04-8292478 tgs-dean@technion.ac.il

פרופ' זאב גרוס

דיקן לימודי המשך ולימודי חוץ

04-8294524 cedean@trdf.technion.ac.il