יואב אינטרטור מרצה לסטודנטים בפתיחת המרתון

יואב אינטרטור מרצה לסטודנטים בפתיחת המרתון