מראה קונספטואלי של מערכת טורבינה-משאבה גדולה. איור – דוד קייסר

Return to article.