בתמונת המיקרוסקופ : במבט על האזור העליון בשני התצלומים אפשר לראות תהליך איחוי תקין (מימין) לעומת תהליך משובש (משמאל). בחלקו העליון של התצלום הימני נעלמים בהדרגה הקרומים המפרידים בין התאים. בחלקו העליון של התצלום השמאלי הם אינם נעלמים, והאיחוי אינו מתבצע, בגלל מוטציה בגן האיחוי eff-1

חזור למאמר.