החלטת הסנאט והוועד המנהל של הטכניון

פברואר 2023

במאה השנים שחלפו מאז הוקם, הכשירו וחינכו חברי הסגל של הטכניון את המנהיגות הטכנולוגית והמדעית של החברה בישראל, עשרות אלפי מהנדסות ומהנדסים, מדעניות ומדענים, רופאות ורופאים, אדריכליות ואדריכלים שבידיהם מופקדת אחריות לשימור, פיתוח וטיפוח ביטחונם ובריאותם של אזרחי המדינה ושל הסביבה בה הם חיים. עשייתם של בוגרינו הובילה לכל כך הרבה טוב ונכון בתרבות, כלכלה, בטחון ועוד.

הטכניון אינו פועל בריק. סביבה אקדמית אינה יכולה להיות מנותקת מהערכים על פיהם פועלתהחברה. כשהמצע הערכי בסביבה האזרחית העוטפת אותנו מתערפל, דבקים הסנאט והוועדהמנהל של הטכניון בערכי היסוד המנחים את המוסד מזה מאה שנים ומחזקים את ידי הפועליםלביצור חירות וצדק, שוויון זכויות חברתי לכל אזרחי המדינה בלי הבדל דת, גזע ומין, חופשהמצפון, הלשון, החינוך והתרבות.הטכניון יעשה כל שנדרש כדי לשמור ולקיים את ערכי היסוד המופיעים במגילת העצמאות, בחוקת הטכניון ובקוד האתי שלו. חברות וחברי הסנאט והוועד המנהל של הטכניון קוראים למנהיגות – על כל גווניה – להתעשת,לאחד כוחות ולהסיר כל איום על ערכי היסוד. ברי כי יש מקום למחלוקות בחברה חופשית, אך על כתפיהם של נבחרי העם מוטלת אחריות לעשות כל מאמץ לחתור לאמת ולברר מחלוקות בהתכוונות מלאה ותוך גישה עניינית וישרת דרך. הסנאט והוועד המנהל של הטכניון קוראים לכנסת ישראל לעצור תהליכי חקיקה שמערערים את המבנה הדמוקרטי במדינת ישראל, וליצורמסגרת שתאפשר עריכת שינויים בזהירות הראויה ותחת הסכמה רחבה. אנו קוראים לראשהממשלה ולחבריו להנהגה לעשות כל שביכולתם על מנת לשמוע ברוב קשב ובאורח מכבד דעותשל נשות ואנשי מקצוע שמובילים את החברה הישראלית להישגים יוצאי דופן במדעי החברהוהרוח, במשפט וברפואה, במדעים המדויקים ובהנדסה.הסנאט והוועד המנהל קוראים להנהלת הטכניון להגן בנחרצות על ערכי היסוד של הטכניון:להוקיע ולבלום מבעוד מועד ניצני אפליה, פגיעה בחופש הביטוי, שיח פוגעני וגילויים של סטיהמחתירה לאמת, אחריות ויושרה. הסנאט והוועד המנהל קוראים להנהלת הטכניון לגבש בדחיפות דרכי פעולה מעשיות להתמודדות יום יומית עם האיום על ערכי היסוד שלנו, בחינוך ובמחקר.

לקריאת ההחלטה – לחצו כאן