גילוי דעת של הטכניון

גילוי דעת של הטכניון
בימים אלה, כאשר נשקף איום על צביונה של מדינת ישראל, אנו דבקים ביעדי הטכניון כפי שנוסחו על ידי מייסדיו בחוקתו:
“להפיץ את הדעת בדרך ההוראה ולקדם את הדעת בדרך המחקר הטהור והשימושי (…); להקנות לסטודנטים ערכי חינוך כלליים; לשרת את מדינת ישראל ואת משקה במתן עצה, במחקר ובדרכים מתאימות אחרות, ולשרת את אוכלוסיית המדינה במגוון דרכים”.
מעל לכל אלה, מצהירה החוקה כי הטכניון יעשה למען יעדיו “מבלי להפלות איש מסיבת גזע, דת, לאום או מין” ולאלה אנו מוסיפים העדפה מינית.
כבר מאה שנים שהטכניון מתנהל לאורם של ערכים אלה. ברוחם חינכנו והכשרנו כ-100,000 בוגרות ובוגרים שהניחו את היסודות לכלכלתה, לביטחונה ולחוסנה החברתי של מדינת ישראל.
היום, כאשר מנשבות רוחות אחרות, נשמעים קולות הקוראים להדרה ולאפליה, ויסודות קיומנו כחברה דמוקרטית, מתקדמת ושוויונית מאוימים, אנחנו נחושים מתמיד לדבוק באותם ערכים כקהילה מאוחדת.
הטכניון ימשיך לחנך לסובלנות והכללה בחברה הישראלית וימשיך להיאבק על צביונו וצביון מדינת ישראל כחברה ליברלית חפה מאפליה ומהדרה.
על החתום:
נשיא הטכניון פרופ’ אורי סיון
המשנה הבכיר לנשיא פרופ’ עודד רבינוביץ’
סגנית הנשיא לגיוון והכללה פרופ’ עדי זלצברג
המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים פרופ’ נעמה ברנר
המשנה לנשיא למחקר פרופ’ יעקב רובינשטיין
סגן הנשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים פרופ’ וויין קפלן