התמודדות הטכניון עם נגיף הקורונה

לימוד והוראה ממרחק ועבודה מהבית בעיתות חירום

הטכניון מבצע את ההכנות הנדרשות ונוקט באמצעי הבטיחות המתחייבים לנוכח התפשטות נגיף הקורונה.

באתר זה ירוכזו עדכונים, הוראות, כלים ומידע חשוב אחר הנוגע לנושא:

https://emergency.technion.ac.il/