מתעניינים בתואר ראשון?

מתעניינים בתואר ראשון?
מדעים או הנדסה?
מצוין!
מפגש המתעניינים בתואר ראשון יתקיים ב23.12.2021 – מוזמנים להשאיר פרטים ולהירשם לאירוע בפייסבוק.
רוצים לצפות במפגשים קודמים?
הטכניון קיים מפגש מתעניינים מקוון בתואר ראשון ב-20.5.2021.
במפגשים שוחחתם עם חוקרים וסטודנטים מהפקולטות.