מהפכת המיחזור בטכניון יצאה לדרך!

לכבוד יום המיחזור הישראלי שחל היום , 8 בדצמבר, הציב הטכניון עשרות מתקני מיחזור ברחבי הקמפוס לפחיות ולבקבוקים, לנייר, לסוללות ולפסולת אלקטרונית.

בשבועות האחרונים נכנס הטכניון להילוך גבוה בטיפול הסביבתי בפסולת, זאת באמצעות הצבה של מאות מכלים שונים המיועדים להפרדת האשפה ולמיחזורה. ברחבי הקמפוס בבנייני הפקולטות ובבנייני ההוראה והמנהלה המרכזיים (בית הסטודנט, אולמן, הסנט וצ'רציל) הוצבו עשרות עמדות מחזור ובהם מכלים שקופים לאיסוף סוללות, מכלים כחולים (לנייר, מחברות, עיתונים ואריזות קרטון קטנות), מכלים אדומים (לפחיות ובקבוקים לפקדון) ומכלים שחורים (לפסולת אלקטרונית קטנה). היעד של כולנו הוא לצמצם ככל האפשר את הפסולת המיועדת להטמנה.

אגף התפעול ומרכז הקיימות בטכניון מקיימים בקמפוס פעילות נרחבת, במגוון היבטים הקשורים לאיכות הסביבה: התייעלות אנרגטית, שימוש בנייר ממוחזר, הפחתת אשפה המיועדת להטמנה,  הפחתת שימוש בכלים חד פעמיים, מיחזור ועוד. כל זאת במסגרת הפיכת הטכניון לקמפוס ממחזר הפועל למען הסביבה. בשלב הבא (לקראת סוף רבעון 1 של 2022) ובשיתוף עם תאגיד "תמיר", יוכנסו פחים כתומים וסגולים למסתורי האשפה המפוזרים במעונות הסטודנטים וברחבי הקמפוס, זאת כדי לאפשר מחזור אריזות ביתיות.

תמונות מעמדות המחזור הפזורות ברחבי הקמפוס: