המהפכה הנשית של הטכניון

שבע דיקניות, גיוס נרחב של חברות סגל ועלייה בשיעור הסטודנטיות

עם פתיחתה של שנת 2022 מכהנות בטכניון, לראשונה, שבע דיקניות בעת ובעונה אחת. זוהי אבן דרך חשובה במאמץ מתמשך לשיפור הייצוג המגדרי בקמפוס

מ-1 בינואר 2022 מכהנות בטכניון, לראשונה, שבע דיקניות בעת ובעונה אחת – שתי דיקניות כלל טכניוניות וחמש דיקניות פקולטיות. לדברי נשיא הטכניון פרופ' אורי סיון, "ההישג שבכהונתן של שבע דיקניות בעת ובעונה אחת בולט כשמתחשבים במיעוט היחסי של נשים במקצועות ההנדסה, המדע והמדעים המדויקים בארץ ובעולם. דיקניות אלה יהוו השראה ומודל לחיקוי לצעירות השואפות לקריירה באותם תחומים."

שש מתוך שבע הדיקניות בטכניון

שבע הדיקניות החדשות הן פרופ' אילת פישמן, דיקנית הסטודנטים, פרופ' סתוית אלון-שלו, דיקנית לימודי המשך ולימודי חוץ, פרופ' מרסל מחלוף, דיקנית הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, פרופ' גיטי פריי, דיקנית הפקולטה למדע והנדסה של חומרים, פרופ' עדית קידר, דיקנית הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים ע"ש ויטרבי, פרופ' יעל מנדל-גוטפרוינד, דיקנית הפקולטה לביולוגיה ופרופ' טלי טל, דיקנית הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה.

הישגים משמעותיים אלה מהווים אבני דרך במאמץ המתמשך להרחבת הגיוון בקמפוס, מהלך ששיאו באישור סנט הטכניון (יולי 2021) הצהרה על חתירה לייצוג הולם בסגל האקדמי: "שערי הטכניון פתוחים לחברות ולחברי סגל אקדמי ומינהלי ולתלמידות ולתלמידים מכל מגדר, מוצא, דת ולאום. הטכניון מכיר בערכו של מגוון אנושי לקיום סביבה חברתית אשר מעודדת סקרנות, דמיון, יצירתיות, מיצוי יכולות וחשיבה ביקורתית תוך חתירה לאמת. חברי וחברות הסגל האקדמי של הטכניון, הסנט והנהלת המוסד מודעים להיעדר ייצוג מגדרי הולם בעת הזו (שנת 2021) – שיקוף של נסיבות היסטוריות, תרבותיות וחברתיות – ומתחייבים להמשיך ולפעול ללא לאות לתיקון המצב: העשרת המגוון האנושי וטיפוח ייצוג מגדרי הולם בכל רמות הארגון, תוך הקפדה על איכות ואמות מידה אקדמיות שוויוניות."

אקדמיה טובה יותר. המהלך האמור החל בהקמת ועדה ייעודית שהקים פרופ' אורי סיון עם כניסתו לתפקיד נשיא הטכניון יחד עם פרופ' אילת טל, יועצת הנשיא לקידום נשים במדע ובהנדסה. הוועדה נועדה להציע דרכים להגדלת ייצוג הנשים בסגל האקדמי הבכיר, בוועדות, בתפקידים המשפיעים ובהנהלת הטכניון. לדברי נשיא הטכניון, "מהלך זה נבע מתוך הכרה בכך שגיוון בכלל, וגיוון מגדרי בפרט, חשובים למדע ולמחקר טובים יותר, לאקדמיה טובה יותר ולחברה טובה, מכבדת והוגנת יותר."

ההצהרה ההיסטורית שאישר סנט הטכניון היא אחת ההמלצות של הוועדה לבדיקת הייצוג המגדרי בסגל האקדמי בטכניון.

הוועדה ביססה את המלצותיה על בחינת נתונים, משאלי רוחב וראיונות עומק והצביעה על כך שלמרות השיפור המתמשך בייצוג נשים בסגל הטכניון ובהנהלה, הדרך עוד ארוכה. לייצוג החסר של נשים בסגל האקדמי הבכיר יש סיבות רבות ובהן חוויית הלמידה בחטיבות הביניים ובבתי הספר התיכוניים, תרבות בכלל ותרבות ארגונית בפרט וציפיות אישיות ומשפחתיות.

"האתגר של הטכניון בנושא זה גדול משל מוסדות אחרים באקדמיה הישראלית משום שתחומי הליבה שלו – טכנולוגיה והנדסה – הם תחומים המאופיינים מאז ומתמיד בייצוג נמוך של נשים," אמרה פרופ' אילת טל, יועצת הנשיא לקידום נשים במדע ובהנדסה. "הוועדה התמקדה בהיבטים הניתנים לשינוי בתוך הטכניון בטווח הקרוב, כלומר בתוך שנה, והגדירה שלושה כיווני פעולה עיקריים: הגדלת מספר הפונות למשרות סגל אקדמי ומספר הנענות בחיוב להצעה; הגדלת מספר הנשים בהנהלה, בוועדות ובתפקידי מפתח; ושיפור האקלים הארגוני ומניעת הטיות בלתי מודעות. בין השאר ממליצה הוועדה על מינוי סגנית לנשיא לנושא גיוון והקמת יחידה לגיוון מגדרי, מגזרי ואחר בטכניון. חלק מהמלצות הוועדה כבר יושמו בשנה החולפת."

בוועדה לבדיקת הייצוג המגדרי בסגל האקדמי בטכניון השתתפו פרופ' אבינעם קולודני מהפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים ע"ש ויטרבי; פרופ' אורית חזן מהפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה; ד"ר אירית אידן חברת הוועד המנהל של הטכניון; פרופ' אשרף בריק מהפקולטה לכימיה ע"ש שוליך; פרופ' יעל שדמי מהפקולטה לפיזיקה; ד"ר ליאת מעוז, יועצת הנשיא לתכנון אסטרטגי; ומנכ"ל מוסד נאמן, פרופ' עירד יבנה מהפקולטה למדעי המחשב ע"ש טאוב.

חברות סגל חדשות. בשנת תשפ"ב הצטרפו לסגל האקדמי בטכניון 27 חברי סגל חדשים, שליש מהם נשים – מספר גבוה מבעבר. חברות הסגל החדשות הן ד"ר נעמה לנג-יונה מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית; ד"ר שירה וילקוף מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, ד"ר שרלוט ווגט וד"ר רננה פורן מהפקולטה לכימיה ע"ש שוליך, ד"ר הילה פלג וד"ר שרה קרן אייזנשטיין מהפקולטה למדעי המחשב ע"ש טאוב, ד"ר אנה קסלמן מהפקולטה לפיזיקה וד"ר דנה הררי וד"ר עטר הרציגר מהפקולטה להנדסת תעשייה וניהול.

בכל החזיתות. המאמץ לשיפור הייצוג בקמפוס ניכר גם בחזיתות נוספות. בעבודה מאומצת של פרופ' שמעון מרום, המשנה לנשיא הטכניון לעניינים אקדמיים, עלה הייצוג הנשי לכ-40% בוועדות המינויים החשובות האחראיות על קידומים וקביעות לסגל האקדמי. גם בקרב הסטודנטים גדל הייצוג הנשי – 44% מהסטודנטים שהתחילו השנה את לימודיהם בטכניון הן נשים, והאחוז הכולל של סטודנטיות בתואר הראשון בטכניון עלה ל 42%.

רוח חדשה באקדמיה. השינויים הנוכחיים בטכניון עולים בקנה אחד עם " תוכנית קו המשווה – התוכנית הרב-שנתית להוגנות מגדרית באקדמיה" שמפעילה המועצה להשכלה גבוהה. המועצה הכריזה על הגדלת מלגות לדוקטורנטיות ופוסט-דוקטורנטיות מצטיינות ועל פרסי הצטיינות למוסדות אקדמיים שיצטיינו בהוגנות מגדרית. צעדי המועצה נובעים מ"מגמת המספריים" הקיימת באקדמיה הישראלית (אך לא בטכניון): אף שבשלבי הלמידה באקדמיה שיעור הנשים קרוב למחצית, בראש הפירמידה – דרגת פרופסור מן המניין – הן אינן מיוצגות כראוי. פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת לשעבר, אמרה כי התוכנית נועדה לקדם נשים באקדמיה בדגש על סגל בכיר. לדבריה, "מערכת ההשכלה הגבוהה בנויה על גיוס כוח אדם איכותי להוראה ולמחקר, וככל שיותר נשים ישתלבו בתפקידים בכירים, כך אפשר יהיה להרחיב את המעגל ולמקסם את ההון האנושי הישראלי, לתועלתן האישית ולתועלת החברה והאקדמיה."

עמוד נשים בטכניון