הרישום לתואר ראשון פתוח!

מתעניינים בתואר ראשון?
מדעים או הנדסה?
מצוין!
הטכניון קיים מפגש מתעניינים מקוון בתואר ראשון ב-20.5.2021.
במפגשים שוחחתם חוקרים וסטודנטים מהפקולטות.
*הקישורים להרצאות יעלו בימים הקרובים לפייסבוק שלנו.