סנט הטכניון הצהיר על חזון לייצוג מגדרי הולם

נשיא הטכניון פרופ' אורי סיון

נשיא הטכניון פרופ' אורי סיון

חברי סנט הטכניון אישרו את ההצהרה לייצוג הולם בסגל האקדמי של הטכניון. וזו לשונה:

"שערי הטכניון פתוחים לחברות ולחברי סגל אקדמי ומינהלי ולתלמידות ולתלמידים מכל מגדר, מוצא, דת ולאום. הטכניון מכיר בערכו של מגוון אנושי לקיום סביבה חברתית אשר מעודדת סקרנות, דמיון, יצירתיות, מיצוי יכולות וחשיבה ביקורתית תוך חתירה לאמת. חברי וחברות הסגל האקדמי של הטכניון, הסנט והנהלת המוסד מודעים להיעדר ייצוג מגדרי הולם בעת הזו (שנת 2021) – שיקוף של נסיבות היסטוריות, תרבותיות וחברתיות – ומתחייבים להמשיך ולפעול ללא לאות לתיקון המצב: העשרת המגוון האנושי וטיפוח ייצוג מגדרי הולם בכל רמות הארגון, תוך הקפדה על איכות ואמות מידה אקדמיות שוויוניות."

ההצהרה ההיסטורית של סנט הטכניון היא אחת ההמלצות של הוועדה לבדיקת הייצוג המגדרי בסגל האקדמי בטכניון. הועדה ביססה את המלצותיה על בחינת הנתונים, משאלי רוחב וראיונות עומק. הוועדה מכירה בכך שהייצוג המגדרי בטכניון חסר היום הן מבחינת הנתונים היבשים והן לדעתם של חברי וחברות הסגל.

נשיא הטכניון פרופ' אורי סיון, שעמד בראש הוועדה, יחד עם פרופ' אילת טל, יועצת הנשיא לקידום נשים במדע ובהנדסה, אמר: "ההצהרה היא פרי המלצה של ועדה שהקמתי בתחילת 2020 כדי לבדוק דרכים להגדלת ייצוג הנשים בסגל האקדמי הבכיר בטכניון, בוועדות, בתפקידים המשפיעים ובהנהלה. בבסיס כינוס הוועדה עמדה ההכרה כי גיוון בכלל, וגיוון מגדרי בפרט, חשוב למדע ולמחקר טובים יותר, לאקדמיה טובה יותר ולחברה טובה, מכבדת והוגנת יותר. הצהרת הסנט בנושא מדגישה את החשיבות הגדולה שמייחס הטכניון לנושא."

פרופ' אילת טל יועצת הנשיא לקידום נשים במדע ובהנדסה

פרופ' אילת טל יועצת הנשיא לקידום נשים במדע ובהנדסה

הוועדה מצביעה על כך שלמרות השיפור המתמשך בייצוג נשים בסגל הטכניון ובהנהלה, הדרך עודנה ארוכה. זאת בין השאר משום שדרכן של נשים, ככלל, קשה יותר, והפוסט-דוקטורט מהווה צוואר בקבוק בעייתי במיוחד. קיימות סיבות רבות לייצוג החסר של נשים בסגל האקדמי הבכיר ובנקודות ההשפעה השונות. סיבות אלה כוללות חינוך בחטיבות הביניים ובבתי הספר התיכוניים, תרבות בכלל ותרבות ארגונית בפרט, ציפיות אישיות ומשפחתיות ועוד.

"האתגר של הטכניון בנושא זה גדול משל מוסדות אחרים באקדמיה הישראלית משום שתחומי הליבה שלו – טכנולוגיה והנדסה – הם תחומים המאופיינים מאז ומתמיד בייצוג נמוך של נשים," אמרה פרופ' אילת טל, יועצת הנשיא לקידום נשים במדע ובהנדסה. "הוועדה התמקדה בהיבטים הניתנים לשינוי בתוך הטכניון בטווח הקרוב, כלומר בתוך שנה. הועדה זיהתה שלושה כיווני פעולה עיקריים: הגדלת מספר הפונות למשרות סגל אקדמי ומספר הנענות בחיוב להצעה; הגדלת מספר הנשים בהנהלה, בוועדות ובתפקידי מפתח; ושיפור האקלים הארגוני ומניעת הטיות בלתי מודעות. בין השאר ממליצה הוועדה על מינוי משנָה לנשיא לנושא גיוון והקמת יחידה לגיוון מגדרי, מגזרי ואחר בטכניון. חלק מהמלצות הוועדה כבר יושמו בשנה החולפת."

"בדקנו גם את תהליך הקידום בטכניון. גילינו כי החל משנת 2000  אין בטכניון פער בזמני הקידום בין גברים ונשים בסגל האקדמי. זה אחד הנתונים המשמחים שמצאנו המצביע על השינוי החיובי שכבר קורה."

בוועדה לבדיקת הייצוג המגדרי בסגל האקדמי בטכניון לקחו חלק גם פרופ' אבינעם קולודני, הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים ע"ש ויטרבי; פרופ' אורית חזן, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה; ד"ר אירית אידן, ועד מנהל; פרופ' אשרף בריק, הפקולטה לכימיה ע"ש שוליך; פרופ' יעל שדמי, הפקולטה לפיזיקה; ד"ר ליאת מעוז, יועצת הנשיא לתכנון אסטרטגי; ופרופ' עירד יבנה, מנהל מוסד נאמן, הפקולטה למדעי המחשב ע"ש טאוב.