HAPPY NEW YEAR

לא נתגעגע אלייך, 2020, אבל אתגרת את המדע - והמדע הרים את הכפפה עם שיטות חדשות של אבחון, טיפול וחיסון.

הטכניון, המצוי בימי שגרה בחזית המדע והטכנולוגיה העולמיים, נרתם בשיתוף פעולה הדוק עם מערכת הבריאות למציאת פתרונות מהירים לאתגרי המגפה. בשנה החולפת, חוקרים מעשרות מעבדות מחקר התגייסו במלוא המרץ למלחמה בהתפשטות נגיף הקורונה. המאמץ התפרס על כל התחומים הרלוונטיים למחלה לרבות פיתוח שיטות אבחון, ניטור וזיהוי הנגיף בשלב מוקדם, שיפור הטיפול התרופתי ופיתוח פתרונות לחיטוי ולשמירה על הצוותים הרפואיים.

ומה צופן לנו המדע לשנת 2021? איש אינו יודע, אבל אין ספק שגם בשנה הבאה הוא יחדש ויפתיע. ברוכה הבאה, 2021.

לצפייה בסרטון על הישגי חוקרי הטכניון במהלך הקורונה: