פניה לסיוע מהקרן לעזרה הדדית בטכניון

הודות לתרומתם של רבים מחברי וגמלאי הסגל האקדמי הבכיר בטכניון שתרמו חלק משכרם / גמלתם, הקים הטכניון קרן סיוע לעובדים אשר נקלעו למצוקה כלכלית בעקבות משבר הקורונה.

היוזמה להקמת הקרן, כמו גם ההיענות הנרחבת מצד חברי וגמלאי הסגל האקדמי לבקשה לתרום לה, יוצקות תוכן ממשי ועדכני לצירוף המילים "משפחת הטכניון" המאפיין אותנו מזה שנים ארוכות.

לפרטים נוספים ומסלולי הסיוע

לטופס בקשה לסיוע מקרן עזרה הדדית