היערכות הטכניון להתפשטות נגיף קורונה

הטכניון מבצע את ההכנות הנדרשות ונוקט באמצעי הבטיחות המתחייבים לנוכח התפשטות נגיף הקורונה.
אתר זה ירכז עדכונים, הוראות, כלים ומידע חשוב אחר הנוגע לנושא.
בהתאם להוראות משרד הבריאות לסגירת האוניברסיטאות נערך הטכניון לפתיחת סמסטר אביב במועדו ב-18 במארס בהוראה מקוונת.

הטכניון בחירום – לימוד והוראה ממרחק ועבודה מהבית בעיתות חירום

עובדים

מצורף לנוחותכם עמוד שאלות ותשובות בעמוד הבית של אתר משאבי אנוש (תחת חדשות והודעות).
מעת לעת יעודכן העמוד בהתאם למצב.

מתעניינים ומתקבלים ללימודי תואר ראשון