KLA-Tencor העניקה פרסים לסטודנטים בהנדסת חשמל

תמונה קבוצתית: נשיא ומנכ״ל KLA-Tencor אורי תדמור ודיקן הפקולטה להנדסת חשמל ע"ש ויטרבי פרופ' נחום שימקין עם הסטודנטים.

תמונה קבוצתית: נשיא ומנכ״ל KLA-Tencor אורי תדמור ודיקן הפקולטה להנדסת חשמל ע"ש ויטרבי פרופ' נחום שימקין עם הסטודנטים.

הפקולטה להנדסת חשמל ע"ש ויטרבי בטכניון, בשיתוף חברת KLA-Tencor, חילקה בשבוע שעבר פרסים לסטודנטים מצטיינים לתארים מתקדמים. הטקס התקיים במעמד דיקן הפקולטה פרופ' נחום שימקין, נשיא ומנכ״ל KLA-Tencor אורי תדמור – בוגר הפקולטה להנדסת מכונות בטכניון, סגל הפקולטה וסטודנטים. 23 סטודנטים לתואר דוקטור זכו בפרס KLA על הצגת מאמר מפרי עטם בכנס בינלאומי מוביל. חמישה סטודנטים אשר מאמרם הוכרז כמאמר מצטיין בכנס או בעיתון זכו בפרס KLA מיוחד למאמר מצטיין ובמענק בגובה 4000 ₪ כל אחד.

KLA-Tencor, הפועלת במגדל העמק, מייצרת מכשירים חדשניים לבדיקת צ'יפים בתעשיית המוליכים למחצה. דיקן הפקולטה פרופ' נחום שימקין אמר ש"KLA מפגינה מחויבות ארוכת שנים לפקולטה להנדסת חשמל בטכניון, אשר מתבטאת בשיתוף פעולה מחקרי, מענקי מחקר, ופרסים לסטודנטים מצטיינים. שיתוף הפעולה מציב את החברה ואת הפקולטה, יחד בליגה העולמית של האקדמיה והתעשייה. הפרסים הנוכחיים הניתנים לסטודנטים לתארים מתקדמים נועדו לעודדם להציג את מחקריהם בכנסים הבינלאומיים הנחשבים ביותר בתחומם. ראוי לציין ש-KLA נוהגת, כמו גם הפעם, להשאיר בידי הפקולטה את בחירת הזוכים בפרסים בידי הפקולטה, על סמך שיקולים אקדמיים בלבד."

בפתיחת האירוע אמר נשיא ומנכ״ל KLA-Tencor אורי תדמור לסטודנטים: " אני בוגר הטכניון, אבא שלי הוא בוגר הטכניון והדוד שלי, פרופ' זאב תדמור, היה נשיא הטכניון, כך שעבורי הקשר עם הטכניון הוא טבעי. מייסד החברה בישראל, קן לוי, הקים אותה בצפון כדי להיות קרוב לטכניון ולחוקריו. התמיכה שלנו בטכניון נועדה לעודד מצוינות ובה בעת לחזק את הפקולטות שהכשירו אותי ואת שאר בוגרי הטכניון שעובדים בחברה."

פרופ' יהושע זאבי, ראש קשרי התעשייה בפקולטה להנדסת חשמל ע"ש ויטרבי, אמר כי "KLA היא אחת החברות החשובות בעולם באספקת ציוד לתעשיית המוליכים-למחצה, והקשר בינה לבין הטכניון נמשך כבר שלושה עשורים. זהו קשר חשוב מאוד, המסייע לנו לשכנע את הסטודנטים המצטיינים שלנו להמשיך לתארים גבוהים."

בסיום הטקס הציגו שלושה מהסטודנטים זוכי הפרסים את תמצית מחקרם. פרופ' יואב שכנר, סגן הדיקן לתארים מתקדמים בפקולטה, הנחה את האירוע.

נשיא ומנכ״ל KLA-Tencor אורי תדמור ודיקן הפקולטה להנדסת חשמל ע"ש ויטרבי פרופ' נחום שימקין מעניקים את הפרס על מאמר מצטיין לתמר רוט שחם

נשיא ומנכ״ל KLA-Tencor אורי תדמור ודיקן הפקולטה להנדסת חשמל ע"ש ויטרבי פרופ' נחום שימקין מעניקים את הפרס על מאמר מצטיין לתמר רוט שחם

נשיא ומנכ״ל KLA-Tencor אורי תדמור ודיקן הפקולטה להנדסת חשמל ע"ש ויטרבי פרופ' נחום שימקין מעניקים את הפרס על מאמר מצטיין לרועי מחרז

נשיא ומנכ״ל KLA-Tencor אורי תדמור ודיקן הפקולטה להנדסת חשמל ע"ש ויטרבי פרופ' נחום שימקין מעניקים את הפרס על מאמר מצטיין לרועי מחרז

נשיא ומנכ״ל KLA-Tencor אורי תדמור ודיקן הפקולטה להנדסת חשמל ע"ש ויטרבי פרופ' נחום שימקין מעניקים את הפרס על מאמר מצטיין לאלעד הופר

נשיא ומנכ״ל KLA-Tencor אורי תדמור ודיקן הפקולטה להנדסת חשמל ע"ש ויטרבי פרופ' נחום שימקין מעניקים את הפרס על מאמר מצטיין לאלעד הופר

נשיא ומנכ״ל KLA-Tencor אורי תדמור (משמאל) ודיקן הפקולטה להנדסת חשמל ע"ש ויטרבי פרופ' נחום שימקין

נשיא ומנכ״ל KLA-Tencor אורי תדמור (משמאל) ודיקן הפקולטה להנדסת חשמל ע"ש ויטרבי פרופ' נחום שימקין