3

3. פרוסטי – מזלף עוגה אוטומטי שפיתחו הסטודנטיות רואן שורוש, לין סרוג'י ואסיל סנס