1

מימין לשמאל: צילום רנטגן של אזור הגידול, יצירת מודל תלת-ממדי, ייצור העצם המלאכותית, השתלתה וצילום רנטגן נוסף