6

פרופ' אורית חזן, דיקנית לימודי הסמכה בטכניון בביתן של תוכנית #סולמות.