4

אלבר וקלוד דלורו, סידני ורבקה בוכריס עם פרופ' פיני גורפיל בחדר הבקרה של תחנת הקרקע