3

אנשי קרן אדליס עם פרופ' בועז גולני ופרופ' פיני גורפיל, על רקע התחנה החדשה