ברכות ל-907 מקבלי תואר המגיסטר

בתחומי ההנדסה, המדעים, הרפואה, הניהול והארכיטקטורה.

מחזור תשע"ח
תודה לכל אחת ואחד מכם
על שבחרתם ללמוד בטכניון
הצלחה רבה בהמשך דרככם!

ברכות ל-907 מקבלי תואר המגיסטר