4

פרופ’ שמעון מרום, דיקן הפקולטה לרפואה, מבקר את הקבוצות המשתתפות ביחד עם הצוות המארגן