5

הרב פרופ' אברהם שטינברג בהרצאתו על "תורה ומדע".