3

פרופ' אהרן צ'חנובר, חתן פרס נובל לכימיה לשנת 2004