2

פרופ' מרדכי (מוטי) שגב בהרצאת הפתיחה על "הסוד היהודי במחקר המדעי".