6

פרופ' נחום שימקין דיקן הפקולטה להנדסת חשמל בטכניון עם הסטודנטיות זוכות המלגה.