5

הסטודנטיות זוכות מלגת אינטל עם דיקני הפקולטות ועם קרין איבשיץ סגל ומריאנה וקסמן מאינטל