2

מימין לשמאל : פרופ' דן גייגר, ד"ר ארנה ברי, קרין איבשיץ סגל ופרופ' נחום שימקין