1

פרופ' דן גייגר דיקן הפקולטה למדעי המחשב בטכניון עם הסטודנטיות זוכות המלגה