3

גלעיני הברזל של הפריטין נוכחים בננו-שלפוחיות הנקראות אקסוזומים